Otrzymaliśmy środki na budowę żłobka w Nagawczynie

reklama

W ramach rządowego programu Maluch+ Gmina Dębica otrzymała środki w wysokości 1 125 000,00 zł na budowę żłobka z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą techniczną w Nagawczynie.

Planowany termin ogłoszenia postępowania przetargowego: styczeń 2020 r.
Termin realizacji: do końca 2020 r.
Kosztorysowa wartość inwestycji: 2 378 203 zł brutto
Przyznane dofinansowanie z MRPiPS 1 125 000,00 zł

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku żłobka wraz z łącznikiem do istniejącego budynku szkoły oraz niezbędnej infrastruktury technicznej: (instalacji wewnętrznych: wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, klimatyzacji, elektrycznej, słaboprądowej, gazu; instalacji zewnętrznych: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i elektryczną; powierzchni utwardzonych i miejsc postojowych oraz budową obiektów małej architektury w miejscu publicznym (plac zabaw) w miejscowości Nagawczyna.

 

Wymiary projektowanego budynku: 14,45 x 25,67 m
Powierzchnia zabudowy (wraz z łącznikiem): 443,77m2
Powierzchnia całkowita (wraz z łącznikiem) 519,99 m2
Powierzchnia użytkowa (wraz z łącznikiem) 357,83 m2

 

Budynek będzie pełnił funkcję opiekuńczo-wychowawczą dla dzieci w wieku przedszkolnym, których rodzice lub opiekunowie pracują poza domem.

Link do strony Ministerstwa z informacją o programie Maluch+ : https://www.gov.pl/web/rodzina/maluch–nowe-rozdanie-minister-malag-oglosila-wyniki-konkursu-na-rok-2020

 

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/otrzymalismy-srodki-na-budowe-zlobka-w-nagawczynie-1361.html