Ostatnie dni składania wniosków

Szanowni Mieszkańcy,
informujemy, że wnio

1. Osoby, których wnioski zostały pozytywnie zweryfikowane zostaną poinformowane telefonicznie o tym fakcie oraz o dalszym działaniu.

2. Kolejnym krokiem jest niezwłoczne dokonanie płatności tytułem:
„PŁATNOŚĆ ZA WĘGIEL IMIĘ, NAZWISKO, ADRES ZAMIESZKANIA”
na numer konta gminy: PEKAO S.A. 41 1240 1792 1111 0011 2033 6697

Odbiorca: Urząd Gminy Dębica; ul. Stefana Batorego 13; 39-200 Dębica

 KWOTY DO ZAPŁATY BRUTTO (zostaną podane przez pracownika Gminy przy informacji o pozytywnej weryfikacji wniosku):

1 T  – 2 000 ZŁ

1,5 T – 3 000 ZŁ

0,5 T – 1 000 ZŁ

JEST TO CENA ZA WĘGIEL. KOSZT TRANSPORTU POKRYWA MIESZKANIEC. JEST TO INDYWIDUALNA UMOWA MIĘDZY SKŁADEM, A MIESZKAŃCEM (MIESZKANIEC MUSI UZGODNIĆ Z DANYM SKŁADEM KOSZT TRANSPORTU). ISTNIEJE TAKŻE MOŻLIWOŚĆ PRZEWOZU WĘGLA WŁASNYM TRANSPORTEM.

Do odbioru będzie pierwsza część węgla, deklarowana w tym roku.

 

3. Gdy wpłata zostanie dokonana, po 2 dniach należy odebrać imienną fakturę:

osobiście w Urzędzie Gminy Dębica pok. nr 1, od pon-pt w godz. 7:30 – 15:30 lub
jeżeli podano adres e-mail na wniosku będzie wysyłana e-mailowo. 

4. Po odbiorze faktury osoba udaje się po odbiór węgla. Węgiel będzie można odbierać od środy 30 listopada we wskazanym składzie.

 PUNKTY DYSTRYBUCJI – SKŁADY WĘGLA NA TERENIE GMINY:

KOZŁÓW – Jacek Pawlus (tel. 14 677 00 28) adres: Kozłów 99C
BRZEŹNICA UL. KOLEJOWA 13 – Jacek Sola (tel. 503 546 413)
PODGRODZIE – Stanisław Kolak (tel. 14 677 41 66) adres: Podgrodzie 59K

ski o dodatek węglowy można składać do 5 grudnia br w Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/ostatnie-dni-skladania-wnioskow-3002.html