Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego

reklama
Miasto dębica - herb

Zarządzenie nr 317/2017 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego realizowanego w wykonaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Dębicy na 2018 r.

Treść zarządzenia

źródło: UM Dębica