Ogłoszenie V Otwartego Konkursu Ofert w 2022r. na realizację zadań publicznych w zakresie: Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 

Ogłoszenie w załączniku

 

Załączniki:

Pobierz plik (SKMBT_C454e22110711241.pdf)Ogłoszenie1549 kB
Pobierz plik (wzór oferty.doc)Wzór oferty82 kB
Pobierz plik (wzór umowy.doc)Wzór umowy167 kB
Pobierz plik (wzór sprawozdania.doc)Wzór sprawozdania101 kB

Źródło: https://jodlowa.eu/index.php/dla-mieszkanca/ogloszenia/3572-ogloszenie-v-otwartego-konkursu-ofert-w-2022r-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-wspierania-i-upowszechniania-kultury-fizycznej-i-sportu