Ogłoszenie Listy Kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Dębicy

Ogłoszenie Listy Kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Dębicy

Ogłoszenie Listy Kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Dębicy

22 lipca 2022

Organizacje Pozarządowe

Ogłoszenie listy kandydatów zgłoszonych do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego (PRDPP) w Dębicy. W związku ze zgłoszeniem liczby kandydatów odpowiadającej liczbie miejsc w PRDPP głosowanie nie odbędzie się.

Zobacz Listę

Źródło: https://www.powiatdebicki.pl//aktualnosci/aktualnosci/ogloszenie-listy-kandydatow-do-powiatowej-rady-dzialalnosci-pozytku-publicznego,art-2642