Ogłoszenie o projekcie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2023

Ogłoszenie o projekcie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2023

Ogłoszenie o projekcie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2023

17 października 2022

Organizacje Pozarządowe

Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Dębickiego Nr XL/331/10 z dnia 5 listopada 2010 roku, Starosta Powiatu Dębickiego ogłasza, iż od dnia 24 października 2022 roku na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Dębicy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń udostępniony zostanie projekt Programu współpracy Powiatu Dębickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.

Konsultacje w sprawie programu potrwają od 24.10.2022 r. do 07.11.2022 r.

Źródło: https://www.powiatdebicki.pl//aktualnosci/aktualnosci/ogloszenie-o-projekcie-programu-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi-na-rok-2023,art-2759