„Odłóż smartfon i żyj”

reklama

Gmina Dębica przyłącza się do ogólnopolskiej akcji pt. "Odłóż smartfon i żyj"

Celem akcji jest zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo na drodze młodych użytkowników urządzeń mobilnych typu telefon, smartfon, którzy zapatrzeni w ekran coraz częściej są sprawcami wypadków drogowych

Inicjatorem akcji jest młodzież działająca przy jednostce OSP Nagawczyna z Radną Gminy Dębica Agatą Wiater.

Patronat nad kampanią objął Wójt Stanisław Rokosz, który również dostrzega problem braku świadomości z konsekwencji nieuwagi na ulicy i zagrożenia życia i zdrowia z tego tytułu 

Już wkrótce hasło "Odłóż smartfon i żyj" pojawi się przed wszystkimi przejściami dla pieszych przy szkołach na terenie Gminy Dębica

Mamy nadzieję, że kampania przyczyni się do zmiany postawy i zwiększenia świadomości odpowiedzialnego poruszania się na drodze dzieci i młodzieży.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/odloz-smartfon-i-zyj-1107.html