Odkrywanie własnych możliwości, potencjału i kompetencji

Jak zmotywować się do działania i pozytywnej zmiany? Co robić, aby rozwinąć i w pełni wykorzystać drzemiący w nas potencjał i możliwości? Czym są kompetencje i jak je doskonalić? W jaki sposób uwolnić się od ograniczającego myślenia, emocji i ograniczających relacji społecznych? To pytania, na które staramy się znaleźć odpowiedź podczas cyklu szkoleń realizowanych w ramach Projektu „Pomoc daje moc – edycja 2023” oraz Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2021 Podprogram 2021 Plus. Zajęcia prowadzi Natalia Adamczak-Babiarz – doświadczony doradca zawodowy, pedagog, trener. Uczestnicy warsztatów poprzez identyfikowanie swoich mocnych i słabych stron oraz ocenę własnych predyspozycji i preferencji na podstawie wypełnianego testu poznają siebie, poszerzają wiedze i umiejętności, tak by stawały się one wspierającymi w procesach rozwoju społecznego i zawodowego. Udział w zajęciach to wzrost poczucia pewności siebie, zrozumienie swojego potencjału i możliwości, a także konfrontacja z przekonaniami na temat własnej wartości. Podczas warsztatów rozwojowych zebrani uczą się jak stawiać czoła ograniczeniom, przełamywać bariery i stawać się bardziej kreatywnym i asertywnym w dążeniu do osiągnięcia zamierzonych celów. Poprzez aktywny udział, zebrani uświadamiają sobie jak bardzo mogą nas krzywdzić i hamować negatywne przekonania, strach, brak wiary w siebie i swoje możliwości. Trenerka podczas warsztatów operując na przykładach i testach zachęca do tego by przyjrzeć się sobie i zidentyfikować swoje mocne strony, a następnie podjąć działania w kierunku odkrywania i poszerzania własnych kompetencji, możliwości i potencjału. Mobilizuje do wypracowania zdolność efektywnej współpracy z otoczeniem, dokonywania zmian i elastycznego dostosowania się do obowiązujących norm. Uświadamia uczestnikom w jaki sposób udoskonalać i wykorzystywać swoje atuty i umiejętności w praktyce, tak by życie stało się prostsze, lżejsze i możliwe do opanowania. W życiu spotykamy się z różnymi sytuacjami, które wywołują zmęczenie, smutek i przygnębienie. Zaczyna brakować motywacji i czujemy się całkowicie bezradni. Chcemy, aby organizowane warsztaty uświadamiały uczestnikom, że wszystko zależy od nas i od naszego nastawienia. W każdym bowiem drzemie potencjał, każdy posiada indywidualne, wyjątkowe kwalifikacje i wiedzę, które wykorzystane w umiejętny sposób staną się kluczowymi narzędziami w samorealizacji i dążeniu do sukcesu. Prowadzącej i wszystkim obecnym na zajęciach dziękujemy. Projekt Pomoc daje moc – edycja 2023 dofinasowano ze środków Gminy Dębica.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/odkrywanie-wlasnych-mozliwosci–potencjalu-i-kompetencji-3527.html