Odbiór techniczny dogi w Stobiernej

W dniu dzisiejszym tj. 18 sierpnia 2022 r. miał miejsce odbiór techniczny drogi w miejscowości Stobierna. Na odbiorze obecny był Zastępca Wójta Gminy Dębica Jacek Drobot, Radna Gminy Dębica Bernadetta Ciszek oraz mieszkańcy budynków wzdłuż drogi. Droga o długości  została wykonana z płyt ażurowych, a jej koszt wynosił…… Mieszkańcy serdecznie podziękowali zarówno Wójtowi Gminy Debica jak i Radnej Gminy Dębica za szybkość w realizacji tej inwestycji. Znaczne nachylenie drogi, połączone ze spływającymi wodami opadowymi stanowiło wcześniej dla mieszkańców spory problem, a szczególnie dla starszych mieszkańców tej części Stobiernej. Obecnie dojazd do posesji jest znacznie łatwiejszy.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/odbior-techniczny-dogi-w-stobiernej-2816.html