Od 1 kwietnia mieszkańcy Dębicy zapłacą mniej za śmieci

Od 1 kwietnia mieszkańcy Dębicy zapłacą mniej za śmieci. Podczas XXXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Dębicy radni zadecydowali o obniżce cen za zagospodarowanie odpadów na terenie miasta. Za zmniejszeniem opłat rękę podniosło 21 rajców.

Nowa stawka za odbiór i zagospodarowanie odpadów wyniesie 27 zł od osoby. Dotychczas mieszkaniec Dębicy za miesięczną usługę musiał zapłacić 29 zł. W tej cenie zawiera się odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów, a także tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługa administracyjna systemu i edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.