Obiekty Gminne pod stałą kontrolą

W nowym parku rekreacyjnym oraz na miasteczku ruchu drogowego w Pustkowie – Osiedlu został uruchomiony monitoring wizyjny. Łącznie 12 kamer zostało rozmieszczonych po obiektach, do których stały dostęp ma Straż Gminna w Dębicy. Wszystko po to, aby na obiektach, którymi zarządza Gmina Dębica, nie dochodziło do aktów wandalizmu czy zniszczenia mienia. Żeby mieszkańcy czuli się bezpieczniej, a odpowiednie służby łatwiej identyfikowały ewentualnych sprawców zniszczeń.

Monitoring powstał w ramach zadania „Monitoring na terenie Gminy Dębica” na sfinansowanie, którego została zabezpieczona w budżecie kwota 100 tys. zł. Równocześnie uruchomione zostały kamery w Nagawczynie oraz w Zawadzie. Kolejnym etapem będzie montaż i instalacja monitoringu w Kędzierzu.

Łącznie jest to 19 kamer wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, rejestratorami i oprogramowaniem.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/obiekty-gminne-pod-stala-kontrola-2810.html