O zmianach w przepisach prawnych rozmawiali podczas konferencji dla pracodawców

O zmianach w przepisach prawnych rozmawiali podczas konferencji dla pracodawców

O zmianach w przepisach prawnych rozmawiali podczas konferencji dla pracodawców

15 września 2022

Informacje

W Sali Klubowej Domu Kultury ŚNIEŻKA w Dębicy odbyła się dzisiaj (15 września br.) konferencja pt. „Istotne zmiany w przepisach prawnych dla pracodawców 2022”. Organizatorem wydarzenia był Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy.

W wydarzeniu udział wziął m.in. Piotr Chęciek Starosta Dębicki, który wraz z pomysłodawczynią spotkania – Dyrektor dębickiego urzędu pracy – Katarzyną Rostowską-Machnik przywitał uczestników konferencji.

Następnie zabrali głos prelegenci:
– Krzysztof Madejczyk – Kierownik Inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Dębicy, który przedstawił zmiany w zasiłkach od 2022 r.
– Barbara Czarnek – Nadinspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie, Państwowa Inspekcja Pracy, która przedstawiła propozycje zmian w kodeksie pracy 2022 r.
– kpt. SG Barbara Burdzińska  – Starszy specjalista Sekcji Koordynacji Nadzoru Wydziału do Spraw Cudzoziemców Bieszczadzkiego oddziału Straży Granicznej, która omówiła praktyczne problemy w związku z zatrudnianiem obywateli Ukrainy.
– Paweł Hayn – Główny specjalista w Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów, Oddział Wspierania Rozwoju Gospodarczego, Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, który zaprezentował usługi świadczone przez Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w zakresie wsparcia działań eksportowych i współpracy biznesowej polskich firm na rynkach zagranicznych.

Źródło: https://www.powiatdebicki.pl//aktualnosci/aktualnosci/o-zmianach-w-przepisach-prawnych-rozmawiali-podczas-konferencji-dla-pracodawcow,art-2705