Dębicka historia Służebniczek na wystawie plenerowej – Serwis informacyjny Miasta Dębica

15 września 2022

Ikonka głośnika

Loading…

Jedenaście tablic dotyczących przybycia Sióstr Służebniczek do Dębicy, ich posługi wśród dzieci, chorych i na misjach w Ameryce Południowej można oglądać na Placu Solidarności. Wystawa plenerowa została przygotowana w 140. rocznicę sprowadzenie zakonnic do Dębicy przez Karolinę i Karola Raczyńskich.

Dębicka historia Służebniczek na wystawie plenerowej

Dębicka historia Służebniczek na wystawie plenerowej

Dębicka historia Służebniczek na wystawie plenerowej

Dębicka historia Służebniczek na wystawie plenerowej

Dębicka historia Służebniczek na wystawie plenerowej

Dębicka historia Służebniczek na wystawie plenerowej

Dębicka historia Służebniczek na wystawie plenerowej

Dębicka historia Służebniczek na wystawie plenerowej

Dębicka historia Służebniczek na wystawie plenerowej

Dębicka historia Służebniczek na wystawie plenerowej

Dębicka historia Służebniczek na wystawie plenerowej

Dębicka historia Służebniczek na wystawie plenerowej

Dębicka historia Służebniczek na wystawie plenerowej

Dębicka historia Służebniczek na wystawie plenerowej

Wystawa „Służebniczki 140 lat w życiu społecznym i krajobrazie miasta Dębica” przygotowana została we współpracy Muzeum Regionalnego w Dębicy, Urzędu Miejskiego i Zgromadzenia Sióstr Służebniczek. Ukazuje działalność sióstr w zakresie wychowania, edukacji oraz posługi wśród chorych.

–– 140 lat temu trzy pierwsze siostry przybyły tutaj z Wielkopolski na zaproszenie Karoliny i Karola Raczyńskich. Ród Raczyńskich współpracował z naszym założycielem bł. Edmundem na ziemi wielkopolskiej i wiadomość o nas dotarła do Dębicy. Wystawa pokazuje obecność sióstr w wymiarze kulturowym, społecznym a ostatnia tablica przedstawia misyjne posłanie sióstr, bo w tym roku obchodzimy 40. rocznicę wyjazdu zakonnic na misje do Boliwii – informuje s. Katarzyna Szulc.

Ekspozycję będzie można oglądać na Placu Solidarności do końca listopada. Przygotowanie ekspozycji sfinansowało Miasto Dębica. – Wystawa jest bardzo bogato ilustrowana i dobrze przygotowana pod kontem merytorycznym. Warto, aby dębiczanie się zapoznali z tą piękną historią Sióstr Służebniczek Dębickich – mówi Maciej Małozięć, zastępca burmistrza Dębicy.

Historia Sióstr Służebniczek w Dębicy rozpoczęła się 2 sierpnia 1882 roku, kiedy z Wielopolski przybyły trzy zakonnice do posługi w ochronce wśród dzieci. Od tego czasu zgromadzenie bardzo się rozwinęło, zarówno liczebnie jak również duchowo. Siostry są zaangażowane w pracę na rzecz społeczności Dębicy. Pracują w ochronkach, świetlicach, szkołach i przedszkolach, prowadzą m.in. Dom Dziennego Pobytu dla seniorów. Stanowią istotną część historii naszego miasta.

Źródło: https://debica.pl/debicka-historia-sluzebniczek-na-wystawie-plenerowej/