O Sołtysach i nie tylko

Decyzje w sprawach lokalnych powinny być podejmowane na poziomie lokalnym – mówił podczas spotkania z mieszkańcami powiatu dębickiego poseł Zdzisław Gawlik. Tematem rozmów w których wziął udział również poseł Ryszard Wilczyński była podmiotowość sołectw i sołtysów. Zdaniem parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej konieczna jest decentralizacja władzy.

Posłowie uczestniczący w spotkaniu w Dworku Dębickim znajdują się w tzw. gabinecie cieni Platformy Obywatelskiej. Ryszard Wilczyński zajmuje się w nim zagadnieniami związanymi z samorządem, a Zdzisław Gawlik z gospodarką, a w szczególności energią.