O “Lekcji:Enter”, RaP STEAM oraz przeciwdziałaniu przemocy podczas spotkania dyrektorów – Serwis informacyjny Miasta Dębica

16 maja 2023

Ikonka głośnika

Loading…

Dyrektorzy dębickich szkół, przedszkoli, biblioteki i żłobka wzięli udział w spotkaniu informacyjno-szkoleniowym, które odbyły się w dębickim ratuszu. Wydarzenie było okazją do rozmowy o programach realizowanych przez Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich oraz formach przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Szkolenie dla dębickich nauczycieli

Szkolenie dla dębickich nauczycieli

Szkolenie dla dębickich nauczycieli

Szkolenie dla dębickich nauczycieli

Szkolenie dla dębickich nauczycieli

W spotkaniu z dyrektorami miejskich placówek oświatowych wziął udział Piotr Golema, wicedyrektor Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich. Prelegent przedstawił informację o projektach: „Podkarpackie Uczy Cyfrowo IV” w ramach projektu Lekcja: Enter, który jest największym projektem edukacji cyfrowej w Polsce skierowanym do nauczycielek i nauczycieli. Przedstawiciel PZPW przedstawił także informacje o nowym projekcie „RaP STEAM robotyka i programowanie” oraz możliwościach uzyskania finansowania na projekty edukacyjne z programu FEP 2021-2027.

Druga część spotkania poświęcona została formom przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Dębicy. Małgorzata Kołodziej, przewodnicząca miejskiego zespołu interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie mówiła o pracach tej komórki zwracając uwagę na konieczność współdziałania placówek oświatowych z ośrodkami wsparcia. Z kolei Marzena Socha, dyrektor MOPS, przypomniała o obowiązkach prawnych w kontekście zgłaszania przemocy w rodzinie.

Szefowa dębickiego ośrodka pomocy pomocy społecznej informowała, że przemoc w rodzinie to każde celowe działanie lub brak działania, na przykład zaniedbywanie, które powodują krzywdę i cierpienie fizyczne albo psychiczne członka rodziny. Sprawca przemocy wykorzystuje przewagę nad ofiarą i narusza jej podstawowe prawa, takie jak godność, wolność i nietykalność cielesna. Z uwagi na skalę problemu i potrzebę dyskusji w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie spotkania szkoleniowe w tym temacie będą kontynuowane.

Źródło: https://debica.pl/szkolenie-dla-debickich-nauczycieli/