Nowe mosty oddane do użytku

Dzisiaj tj. 6 maja 2022 r. miał miejsce odbiór techniczny robót budowlanych wykonanych w ramach zadania „Wykonanie III – ej części zadania inwestycyjnego pn.: „Zabezpieczenie przed powodzią doliny potoku Zawadka na terenie gminy Dębica, woj. podkarpackie”  – etap I” realizowanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

W ramach inwestycji wybudowane zostały 3 mosty w miejscowości Stobierna. Ponadto w ramach zadania wykonana została przebudowa dwóch przejazdów w bród w miejscowości Stasiówka oraz odcinkowe umocnienie koryta potoku Zawadka w celu przepuszczenia wód wezbraniowych na długości 539 mb. Wartość inwestycji to 3,2 mln zł. Inwestycja w całości finansowana była przez Wody Polskie.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/nowe-mosty-oddane-do-uzytku-2676.html