Mieszkańcy mogą spać spokojnie – 3 nowe mosty w Stobiernej oficjalnie otwarte

Mieszkańcy Stobiernej mogą już być spokojni. Dolina potoku Zawadka została zabezpieczona przed powodzią. W ramach zadania powstały 3 mosty. Na oficjalnym oddaniu do użytku nowych przepraw podkreślano wagę inwestycji. Prace wyniosły ponad 3 mln zł.

Inwestycja została zrealizowana w ramach zadania „Wykonanie III – ej części zadania inwestycyjnego pn.: „Zabezpieczenie przed powodzią doliny potoku Zawadka na terenie gminy Dębica, woj. podkarpackie”  – etap I” realizowanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Prace wykonało Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „GODROM”.