Nominacja na jubileusz

reklama
Dsc02755

Edmund Książek ps. „Konik”, żołnierz Armii Krajowej i wiceprezes Światowego Związku Żołnierzy AK Środowisko 5. PSK AK w Dębicy otrzymał awans na stopień kapitana Wojska Polskiego. Uroczyste wręczenie aktu nominacji odbyło się we wtorek 26 stycznia 2016 roku w Urzędzie Miejskim w Dębicy.

E. Książek E. Książek E. Książek E. Książek E. Książek

Edmund Książek s. Józefa i Marii od stycznia 1944 roku był żołnierzem Armii Krajowej w Obwodzie AK Dębica – Placówka AK Dębica „Działo”. W konspiracji posługiwał się pseudonimem „Konik”. Brał udział w walkach w ramach akcji „Burza” na terenie Obwodu AK Dębica. Był zaangażowany w działalność konspiracyjną do zakończenia działań w ramach „wzmożonej działalności dywersyjnej”, następnie przedostał się na teren Dolnego Śląska, gdzie ukrywał się przed funkcjonariuszami UB, którzy poszukiwali go za działalność w organizacji AK.
Od 1989 roku aktywnie zaangażowany w działalność w Związku Żołnierzy AK – Światowym Związku Żołnierzy AK. Był jednym z założycieli struktur tej organizacji w powiecie dębickim. Od 1990 członek Zarządu Oddziału Dębica ŚZŻAK, a od 1997 r. – członek ŚZŻAK – Środowiska 5 Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej w Dębicy. Od 2006 pełni funkcję wiceprezesa.
Od momentu powstania organizacji troszczył się o sztandary związku: w tym o sztandar bojowy Inspektoratu AK Rzeszów (z 1943 roku), który w 2004 r. został przekazany przez Związek dla Muzeum AK w Krakowie. Z inicjatywy Książka Edmunda wykonano wierną kopię tego sztandaru, która znajduje się w posiadaniu Związku.
Edmund Książek z należytą troską dba o czystość, elegancję, estetykę sztandarów Związku, będąc jednocześnie chorążym bojowego sztandaru Inspektoratu AK Rzeszów. Ponadto uczestniczy w uroczystościach patriotyczno-religijnych na terenie powiatu dębickiego, Okręgu Tarnów, a także w wielu uroczystościach na terenie kraju (Warszawa, Wrocław, Kraków, Tarnów, Lublin, Tomaszów Lubelski, Rzeszów etc.) niejednokrotnie pełniąc funkcję komendanta – dowódcy pocztów sztandarowych podczas ww. uroczystości.
Od kilkunastu lat troszczy się o groby żołnierzy AK na wszystkich cmentarzach w Dębicy i powiecie dębickim, gdzie spoczywają żołnierze AK. Wielokrotnie podejmował działania związane z renowacją zniszczonych grobów Akowców na Starym Cmentarzu w Dębicy. Ponadto corocznie, wspólnie z harcerzami, członkami Związku Strzeleckiego oraz młodzieżą szkolną upamiętnia wszystkie groby Akowców przed Świętem Zmarłych. Jednocześnie oprowadza młodzież opowiadając o zasługach poszczególnych żołnierzy dla dobra i obronności kraju.
Corocznie, przy okazji Rajdu Gwiaździstego, wręcza najlepszemu patrolowi Przechodni Proporzec 5. PSK ufundowany przez Zarząd ŚZŻAK Środowiska 5 PSK AK w Dębicy.

Uroczystość wręczenia nominacji odbyła się w przeddzień urodzin kapitana Książka. 29 stycznia br. jubilat skończy 90 lat.

 

źródło: UM Dębica