95. urodziny Edmunda Książka, żołnierza Armii Krajowej

29 stycznia 2021 roku swoje 95. urodziny obchodził kapitan Edmund Książek – żołnierz Armii Krajowej, Prezes Honorowy Światowego Związku Żołnierzy AK Środowiska 5. PSK AK w Dębicy, Zasłużony dla Miasta Dębicy. Z tej okazji władze miasta zaprosiły Jubilata na spotkanie do dębickiego ratusza.
Dziękujemy za nieustanne świadectwo patriotyzmu, zaangażowanie w sprawy Ojczyzny oraz niestrudzone poświęcenie i służbę – powiedział burmistrz Mariusz Szewczyk

W imieniu społeczności miasta Dębicy życzenia Jubilatowi złożyli burmistrz Mariusz Szewczyk oraz zastępca burmistrza Maciej Małozięć. Składając wyrazy uznania burmistrz Mariusz Szewczyk podziękował za całokształt działalności kapitana Książka.

– Dziękujemy za nieustanne świadectwo patriotyzmu, zaangażowanie w sprawy Ojczyzny oraz niestrudzone poświęcenie i służbę. Pana bohaterska postawa w okresie niemieckiej okupacji, zaangażowanie na rzecz środowiska AK oraz całokształt działalności dla naszego miasta sprawiają, że stanowi Pan wzór postaw i wartości moralnych dla młodego pokolenia – powiedział burmistrz Mariusz Szewczyk

Wiceburmistrz Maciej Małozięć, reprezentujący także środowisko Światowego Związku Żołnierzy AK wręczył kpt. Edmundowi Książkowi pamiątkowy list gratulacyjny oraz wspomniał najważniejsze wydarzenia z życia Jubilata.

Biografia Edmunda Książka

Edmund Książek urodził się 29 stycznia 1926 r. w Głobikowej jako syn Józefa i Marii z domu Jędrzejczyk. Naukę w szkole powszechnej w Głobikowej przerwał w momencie wybuchu wojny. Następnie uczęszczał na tajne komplety w szkole w Gumniskach, siedzibie komendy Obwodu ZWZ-AK.

Od stycznia do września 1944 r. był żołnierzem Armii Krajowej w Obwodzie AK. W czerwcu 1944 r. brał udział w odbiorze i zabezpieczaniu zrzutów powietrznych w rejonie Małej, natomiast od 28 lipca 1944 r. walczył w akcji ,,Burza” na terenie Obwodu AK Dębica. Był zaangażowany w działalność konspiracyjną w ramach ,,wzmożonej działalności dywersyjnej”, następie przedostał się na teren Dolnego Śląska, gdzie w Bardzie Śląskim ukrywał się przed funkcjonariuszami Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, którzy poszukiwali go za działalność w organizacji AK.

Od 1989 r. aktywnie zaangażowany jest w działalność w  Światowym Związku Żołnierzy AK, najpierw jako członek Zarządu Oddziału Dębica, później członek ŚZŻAK – Środowiska 5 Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej w Dębicy, a od 2007 r. jako wiceprezes Środowiska 5 PSK AK ŚZŻAK. Od samego początku powstania organizacji był chorążym sztandaru  bojowego Inspektoratu Armii Krajowej Rzeszów, który w 2004 r. został przekazany przez Związek AK dla Muzeum AK w Krakowie. Każdorazowo uczestniczy w uroczystościach patriotyczno-religijnych na terenie powiatu dębickiego, Okręgu Tarnów, a także w wielu uroczystościach na terenie kraju wielokrotnie pełniąc funkcję komendanta – dowódcy pocztów sztandarowych.

Oprócz swojej działalności na rzecz Związków Żołnierzy AK, zaangażowany jest także w życie społeczne miasta. Brał udział w budowie kościoła Parafii Miłosierdzia Bożego w Dębicy, współpracuje z młodzieżą, uczestniczy w rajdach, jest inicjatorem licznych spotkań i wieczornic. Od lat troszczy się również o groby żołnierzy AK na wszystkich cmentarzach w Dębicy i powiecie dębickim. Ponadto corocznie, wspólnie z harcerzami, członkami Związku Strzeleckiego oraz młodzieżą szkolną upamiętnia wszystkie groby Akowców przed Świętem Zmarłych, jednocześnie opowiadając o zasługach poszczególnych żołnierzy dla obronności kraju.

Za swoją działalność został wielokrotnie odznaczony, między innymi Medalem Polonia Restituta, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Armii Krajowej, Patentem Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny, Medalem Za Zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Medalem 25-lecia Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. W 2015 r. z rąk Prezydenta RP otrzymał awans do stopnia kapitana w stanie spoczynku.

W listopadzie 2017 roku Uchwałą Rady Miejskiej w Dębicy, Edmund Książek otrzymał w tytuł „Zasłużony dla Miasta Dębica”.

W 2019 roku decyzją Zarządu ŚZŻAK Środowiska 5. PSK AK w Dębicy Edmund Książek został Prezesem Honorowym ŚZŻAK Środowiska 5 PSK AK.

Źródło: https://debica.pl/95-urodziny-edmunda-ksiazka/