Nie czekaj! Dołącz do terytorialsów

Mobilne Zespoły Rekrutacyjne w Wojskach Obrony Terytorialnej

W następstwie utworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej, powstał nowy rodzaj czynnej służby wojskowej, jakim jest terytorialna służba wojskowa. WOT opiera swój potencjał na żołnierzach – ochotnikach, którzy podejmując się pełnienia terytorialnej służby wojskowej nie muszą rezygnować z dotychczasowego życia zawodowego i prywatnego. W WOT kluczem jest terytorialność, gotowość do obrony i wspierania swoich rodzin, bliskich i sąsiadów. Służba w WOT nie wiąże się z wyjazdami i rozłąką, to przynależność do regionu, w którym każdy z nas funkcjonuje na co dzień. Poprzez zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa swojej Małej Ojczyzny, każdy żołnierz OT wnosi wkład w kształtowanie bezpiecznej przyszłości całego kraju.

Mamy świadomość, że przed podjęciem decyzji o wstąpieniu do Wojsk Obrony Terytorialnej pojawia się wiele pytań, wątpliwości, dylematów, dlatego zdecydowaliśmy o utworzeniu Mobilnych Zespołów Rekrutacyjnych na terenie każdego województwa, w którym są dyslokowane nasze brygady. Mając na uwadze lokalny charakter terytorialnej służby wojskowej rekruterami w Mobilnych Zespołach Rekrutacyjnych są żołnierze OT, znający teren, ludzi, sytuację społeczną oraz kulturę rejonu z którego pochodzą i w którym będą wsparciem dla innych – chcących wstąpić do WOT.Nadrzędnym zasobem w WOT są ludzie, ich pasje, zaangażowanie, cenne doświadczenie i zdolności zdobyte w pracy zawodowej, dlatego chcemy zadbać o to, aby każdy ochotnik, będący na początku swojej drogi do pełnienia terytorialnej służby wojskowej, posiadał mocne wsparcie w osobie Rekrutera OT. Powyższe jest wyrazem ogromnego szacunku dla każdego: dla osób, które od dłuższego czasu biją się z myślami czy wstąpić do WOT, a także dla tych którzy chcieliby jedynie uzyskać rzetelną informacje o doświadczeniach związanych z terytorialną służbą wojskową.Kolejnym celem utworzenia Mobilnych Zespołów Rekrutacyjnych jest optymalizacja i wsparcie procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez Wojskowe Centra Rekrutacji. Rekruterzy OT przeszli odpowiednie szkolenia, dzięki którym uzyskali zdolność operacyjną oraz odpowiednie pełnomocnictwa do prowadzenia rekrutacji do Wojsk Obrony Terytorialnej.

ZGŁOŚ SWOJĄ KANDYDATURĘ POPRZEZ E-MAIL:

rekrutacjawot@mon.gov.pl

(w treści wiadomości uwzględnij: imię i nazwisko, telefon, województwo)

LINIA WSPARCIA REKRUTACJI:

800-696-077

(Linia czynna od poniedziałku do piątku w godz 7:30 – 15:30)