Najpiękniejsze utwory wybrzmiały na XXX Jodłowskim Przeglądzie Kolęd i Pastorałek

,,Wśród nocnej ciszy’’, ,,Przybieżeli do Betlejem’’, ,,Cicho pastuszkowie’’. Najpiękniejsze utwory wybrzmiały na Jodłowskim Przeglądzie Kolęd i Pastorałek. Na Sali Widowiskowej Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej wystąpiło 35 zdolnych wykonawców.

Był to XXX Jodłowski Przegląd Kolęd i Pastorałek. W tegorocznej edycji uczestnicy wystąpili w kilku kategoriach wiekowych: grupa przedszkolna, uczniowie szkół podstawowych klas I-IV, oraz uczniowie szkół podstawowych klas V-VIII.