Nadano prawie 300 numerów PESEL

Od 16 marca 2022 r. rozpoczęła się procedura nadawania numerów PESEL obywatelom Ukrainy szukającymi schronienia przed działaniami wojennymi. Od tego dnia w Urzędzie Gminy Dębica nadano prawie 300 numerów PESEL. Czas obsługi jednej osoby w systemie wynosi około 30 – 40 minut.

Aby usprawnić proces nadawania numerów PESEL, sala konferencyjna urzędu została zaadaptowana na potrzeby wypełniania wniosków, które uzupełniać pomagają specjalnie przeszkoleni pracownicy. W godzinach 10:00 – 14:00 pomoc udzielana jest również w języku ukraińskim. Dodatkowo na sali konferencyjnej przygotowane zostały druki wniosków o jednorazowe świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy, które można uzupełnić na miejscu przy pomocy pracownika urzędu.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/nadano-prawie-300-numerow-pesel-2635.html