Nabór Organizacji Pozarządowych- Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Szanowni Państwo,

W imieniu Pani Sabiny Południak Przewodniczącej Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego uprzejmie informuję, że ruszył nabór organizacji kandydujących do składu Komitetu Monitorującego programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

Zgłoszenie organizacji kandydującej dokonuje się za pomocą formularza zgłoszeniowego na członka KM FEP od 9 listopada 2022 r. do dnia 18 listopada 2022 do godziny 24.00.

Formularz zgłoszeniowy na członka KM FEP, podpisany przez reprezentanta/ów organizacji za pomocą podpisu kwalifikowanego, profilu zaufanego lub podpisu osobistego e-dowód należy przesłać w formie dostępnej, w formacie "pdf", drogą elektroniczną na adres mailowy: rdpp@podkarpackie.pl

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://www.podkarpackie.pl/index.php/ngo/aktualnosci/nabor-do-komitetu-monitorujacego-fundusze-europejskie-dla-podkarpacia-2021-2027

Jednocześnie informuję, że 14 listopada br. o godz. 17.00 (poniedziałek)  zostanie przeprowadzone szkolenie on-line dla organizacji pozarządowych dotyczące wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

Link do szkolenia:  https://zoom.us/meeting/register/tJ0lf-uopj0sGtMdD0UyA20koVr2mLEaOP7Z

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/nabor-organizacji-pozarzadowych–fundusze-europejskie-dla-podkarpacia-2021-2027-2973.html