Wybory organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego

Rada Działalności Pożytku Publicznego działając na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079) oraz Ordynacji Wyborczej stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały nr 83 Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 14 października 2022 r.  w sprawie ordynacji w sprawie zmiany uchwały nr 82 Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 11 października 2022 r. w sprawie procedury wyłaniania organizacji pozarządowych do składów komitetów monitorujących programy polityki spójności na lata 2021-2027 (dalej: Ordynacja).

ogłasza

wybory organizacji kandydujących zgodnie § 13 ust 2 Ordynacji do składu Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. (KM FEP)

Kartę wyborczą należy wypełnić, podpisać oraz przesłać wyłącznie w dniach od 7 grudnia do 8 grudnia 2022 r.,do godz.24.00 na adres poczty elektronicznej: RDPP WP

Więcej informacji pod linkiem: https://podkarpackie.pl/index.php/ngo/aktualnosci/ogloszenie-wyborow-organizacji-pozarzadowych-do-komitetu-monitorujacego-program-fundusze-europejskie-dla-podkarpacia-2021-2027

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/wybory-organizacji-pozarzadowych-do-komitetu-monitorujacego-3021.html