Na Górze Śmierci oddali hołd ofiarom II wojny światowej

Oddali hołd ofiarom II wojny światowej. Jak co roku, na Górze Śmierci uczczono pamięć wszystkich poległych za Ojczyznę. Była wspólna modlitwa za zmarłych, zapalenie zniczy oraz złożenie wiązanek kwiatów pod  pomnikiem „PAMIĘCI POMORDOWANYCH PRZEZ HITLEROWCÓW W OBOZIE ZAGŁADY PUSTKÓW W LATACH 1940-1944″. Uroczystości patriotyczno – religijne zorganizowano w ramach Miesiąca Pamięci Narodowej.

W ramach uroczości zaproszono również na pierwsze sympozjum naukowe pt. „Miejsca Pamięci Narodowej – depozytariuszem martyrologii narodów. Współczesne wyzwania, problemy i szanse rozwoju na przykładzie Europejskiego Centrum Pamięci i Pojednania”. W transmitowanym w sieci sympozjum wzięli udział pracownicy naukowi Oddziału IPN w Rzeszowie oraz zaproszeni goście.