Mieszkańcy Podkarpacia przekazali już ok. 3,5 t darów dla Polaków na Kresach Wschodnich

Fot. M. Tworzydło/Port Lotniczy Rzeszów - Jasionka

Wsparcie akcji „Rodacy bohaterom” przez Port Lotniczy Rzeszów – Jasionka i Straż Graniczną

Fot. M. Tworzydło/Port Lotniczy Rzeszów – Jasionka

Przedstawiciele Stowarzyszenia Odra – Niemen odebrali w Porcie Lotniczym
Rzeszów – Jasionka dary, jakie pracownicy lotniska wraz z miejscową placówką
Straży Granicznej zebrali w ramach ogólnopolskiej akcji „Rodacy Bohaterom”.

Fot. M. Tworzydło/Port Lotniczy Rzeszów – Jasionka

– Głównym celem akcji jest wsparcie polskich kombatantów, ich rodzin i naszych rodaków, którzy pozostali za naszą wschodnią granicą po II wojnie światowej. Pomimo odległości
i tęsknoty za ojczyzną żywo pielęgnują pamięć o swej historii, uczą młode pokolenia patriotyzmu, dbają o przetrwanie polskiej kultury i tradycji, żyjąc często w bardzo skromnych warunkach socjalnych – opowiada Krystian Fila, prezes podkarpackiego oddziału stowarzyszenia Odra – Niemen.

Fot. M. Tworzydło/Port Lotniczy Rzeszów – Jasionka

W aktywny sposób w zbiórkę włączyli się mieszkańcy Podkarpacia, w tym pracownicy Portu Lotniczego Rzeszów – Jasionka i lotniskowej placówki Straży Granicznej.

Fot. M. Tworzydło/Port Lotniczy Rzeszów – Jasionka

– Akcja zorganizowana wśród załogi lotniska spotkała się ze świetną reakcją.
W wyrazie solidarności z innymi Polakami, których los rzucił poza granice kraju, dołączyli
do niej niemal wszyscy, także w Straży Granicznej – mówi Adam Hamryszczak, prezes Portu Lotniczego Rzeszów – Jasionka.

Fot. M. Tworzydło/Port Lotniczy Rzeszów – Jasionka

– Dary zebrane w naszym województwie zawieziemy osobiście na Litwę w pierwszej połowie lutego i przekażemy naszym rodakom – dodaje Krystian Fila.

Fot. M. Tworzydło/Port Lotniczy Rzeszów – Jasionka

Port Lotniczy Rzeszów – Jasionka poza zbiórką wspiera też logistycznie transport darów, których stowarzyszenie zebrało tylko na samym Podkarpaciu ok. 3,5 tony.

– Nasza załoga wykazała się wielką empatią również w kwestii wolontariatu, z czego się bardzo cieszę – podsumowuje Adam Hamryszczak.

Fot. M. Tworzydło/Port Lotniczy Rzeszów – Jasionka

– Serdecznie dziękujemy w imieniu naszych rodaków na Kresach Wschodnich – zakończył przedstawiciel stowarzyszenia Odra – Niemen. Po więcej szczegółów dotyczących akcji oraz działalności stowarzyszenia zapraszamy na stronę www.odraniemen.org