Mieszkańcy długo zabiegali o przebudowę drogi Ostrów – Brzeźnica

Mieszkańcy długo zabiegali o przebudowę drogi Ostrów – Brzeźnica. Prace już trwają. Mowa o 4 -kilometrowym odcinku za ponad 9 mln zł. Inwestorem jest Powiat Dębicki, a Gmina Dębica partycypuje w kosztach realizacji zadania.

Zakres robót obejmuje: przebudowę drogi składającą się z dwóch odcinków, przebudowę istniejącej konstrukcji jezdni, budowę chodników oraz ścieżki rowerowej, poprawę odwodnienia, przebudowę zjazdów oraz remont istniejących przepustów. Na przebudowę drogi powiatowej Ostrów – Brzeźnica Powiat Dębicki otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wysokość dotacji opiewa na 5,8 mln zł. Okres realizacji tego zadania przewidziano na lata 2023-2024.