Miejska i Powiatowa Biblioteka z kolejnymi dotacjami – Serwis informacyjny Miasta Dębica

21 marca 2023

Ikonka głośnika

Loading…

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało dofinansowania w programie „Partnerstwo dla książki”. Wśród beneficjentów znalazła się Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy, która zdobyła blisko 35 tys. złotych na realizację dwóch projektów.

Pierwsze z zadań „Wędrówki z dębicką biblioteką” obejmować będzie spotkania autorskie ze słynnymi podróżnikami, wyjazdy do fascynujących miejsc oraz zajęcia literackie i biblioterapeutyczne. Zdobyte pieniądze przeznaczone zostaną również na organizację Tygodnia Bibliotek w cyklu zajęć pt. „Poznajemy świat”. Na międzypokoleniowe inicjatywy biblioteka otrzymała ponad 20 tys. zł.

Drugi projekt „Bibliotek@(RZ) – Rozwijamy się dla Was!” zakłada szkolenia oraz wyjazdy studyjne, które pozwolą zdobyć bibliotekarkom nowe kompetencje. Wartość dofinansowania to ponad 14 tys. zł.

Oba projekty będą realizowane w tym roku.

Źródło: https://debica.pl/miejska-i-powiatowa-biblioteka-z-kolejnymi-dotacjami/