Międzynarodowy Dzień Wolontariusza świętowano podczas Gali Wolontariatu

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza świętowano podczas Gali Wolontariatu

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza świętowano podczas Gali Wolontariatu

05 grudnia 2022

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza obchodzony co roku 5 grudnia już po raz siódmy stał się okazją do zorganizowania gali finałowej plebiscytu prowadzonego przez Stowarzyszenie „Uwierz w siebie” pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Dębickiego i Burmistrza Miasta Dębicy.

Wydarzenie rozpoczęte występem tanecznym w wykonaniu Mai Cudeckiej, podopiecznej Szkoły Tańca Fame, to czas ukoronowania działalności lokalnych wolontariuszy oraz osób, które w sposób szczególny angażują się w działania charytatywne.

Jednym z tradycyjnych punktów Gali Wolontariatu była prelekcja – w tym roku wygłoszona przez Gabrielę Pyzię, absolwentkę dębickiej SP nr 9, MG nr 1, a także I LO w Dębicy. Wykład poświęcony idei wolontariatu oraz prywatnym doświadczeniom zdobytym m.in. w „Salezjańskim Wolontariacie Misyjnym” ilustrowały liczne zdjęcia oraz przemyślenia zebrane przez prelegentkę podczas jej wyjątkowego wolontariatu misyjnego w Gambii.

W poniedziałek w Domu Kultury Śnieżka wystąpiła także Grupa Artystyczna „Safo” w programie poetycko–muzycznym  „Wdzięczność”. Odbył się też panel dyskusyjny na temat „Przykładu dobrych praktyk”, w którym udział wzięli: Krystyna Wolska – wiceprezes Stowarzyszenia Dębickiego Hospicjum Domowego im. Jana Pawła II w Dębicy, Marzena Socha – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy, Artur Olechowski związany z Tarnowskim Wolontariatem Misyjnym. Prelegenci opowiadali o swoich doświadczeniach podczas pracy w różnych sferach działalności społecznej i charytatywnej.

 

Kulminacyjnym momentem Gali było ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród w plebiscycie na Wolontariusza Roku Ziemi Dębickiej 2022. Kapituła konkursowa przyznała nagrody i wyróżnienia w następujących kategoriach:

 

uczeń szkoły podstawowej:

1. Anastazja Domarska – LAUREATKA

uczeń szkoły ponadpodstawowej:

1. Julia Pyzińska – LAUREATKA

2. Aleksandra Stukus – WYRÓŻNIENIE

3. Hanna Surowiec – WYRÓŻNIENIE

4. Szymon Podraza – WYRÓŻNIENIE

osoba pełnoletnia:

1. Agnieszka Wiater – LAUREATKA

 

2. Dorota Węgiel – WYRÓŻNIENIE

3. Teresa Otulska -WYRÓŻNIENIE

3. Agnieszka Pociask – WYRÓŻNIENIE

4. Wojciech Miśkowicz – WYRÓŻNIENIE

5.Mateusz Cebula – WYRÓŻNIENIE

6. Łukasz Wójcik – WYRÓŻNIENIE HONOROWE KAPITUŁY KONKURSOWEJ

 

Wolontariusze Ziemi Dębickiej 2022 – kategoria grupowa:

 

uczniowie szkół podstawowych:

1.  Szkolny Klub Wolontariatu w Publicznej Szkole Podstawowej w Nagawczynie – LAUREAT

2. Szkolny Klub Wolontariatu w Publicznej Szkole Podstawowej w Stobiernej – WYRÓŻNIENIE

3. Szkolny Klub Wolontariatu w Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 w Dębicy  – WYRÓŻNIENIE

osoby dorosłe:

Dębicka Grupa Motocyklowa – LAUREAT

 

 

Skład Kapituły Konkursowej:

 

Monika Rojek-Kałek – dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dębicy, przewodnicząca Kapituły Konkursowej

Marzena Socha – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy

Małgorzata Grabowska – dyrektor Domu Dziecka „Hanka” i „Jaś” w Dębicy

Bożena Mateja – wiceprezes Stowarzyszenia „Uwierz w siebie”

Anna Zboch – pracownik Urzędu Miejskiego w Dębicy

Daria Kozioł – dziennikarka lokalnej telewizji

Adam Pieniążek – Wicestarosta Powiatu Dębickiego

Tomasz Ratuszniak – redaktor tygodnika

 

Wydarzenie zorganizowano przy udziale finansowym Powiatu Dębickiego w ramach zadania publicznego wyłonionego w Otwartym Konkursie Ofert 2022.

 

Źródło: https://www.powiatdebicki.pl//aktualnosci/aktualnosci/miedzynarodowy-dzien-wolontariusza-swietowano-podczas-gali-wolontariatu,art-2824