Miasto poszukuje inkasenta

08 grudnia 2021

Ikonka głośnika

Loading…

Jeszcze tylko do piątku można składać oferty do przetargu na inkasenta opłaty targowej na terenie Dębicy. Umowa będzie podpisana na okres od 1 kwietnia do końca grudnia 2022 roku.

Zarezerwuj miejsce handlowe

Kandydat na inkasenta musi być dyspozycyjny, uczciwy, odpowiedzialny. Musi także przedstawić oświadczenie o niekaralności.

Do głównych obowiązków inkasenta należeć będzie pobieranie opłaty targowej w miejscach, w których prowadzony jest handel na terenie miasta, wpłacanie w terminie opłaty targowej do kasy Urzędu Miejskiego w Dębicy, rozliczanie się z pobranej opłaty targowej oraz stały kontakt z Biurem Współpracy z Przedsiębiorcami.

Oferty należy złożyć na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 grudnia 2021 r. do godz. 15:00, w zaklejonej, nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Należy ją opisać następująco – „GMINA MIASTA DĘBICA – Dotyczy naboru na Inkasenta opłaty targowej” Nie otwierać przed dniem: 10 grudnia 2021 r.

Przetarg ofertowy

Źródło: https://debica.pl/miasto-poszukuje-inkasenta/