Miasto poszukuje inkasenta – Serwis informacyjny Miasta Dębica

19 stycznia 2022

Ikonka głośnika

Loading…

Jeszcze do 3 lutego można składać oferty do przetargu na inkasenta opłaty targowej na terenie Dębicy. Umowa będzie podpisana na okres od 1 marca do końca grudnia 2022 roku.

Zarezerwuj miejsce handlowe

Miasto poszukuje do pracy osoby dyspozycyjnej, uczciwej i  odpowiedzialnej. Kandydat nie może być także karany za przestępstwa przeciwko mieniu oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

Do głównych obowiązków inkasenta należeć będzie pobieranie opłaty targowej w miejscach, w których prowadzony jest handel na terenie miasta, wpłacanie w terminie opłaty targowej do kasy Urzędu Miejskiego w Dębicy, rozliczanie się z pobranej opłaty targowej oraz stały kontakt z Biurem Współpracy z Przedsiębiorcami.

Oferty należy złożyć na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego  w Dębicy, ul. Ratuszowa 2, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 lutego 2022 r. do godz. 15:00, w zaklejonej, nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Należy ją opisać następująco – „GMINA MIASTA DĘBICA – Dotyczy naboru na Inkasenta opłaty targowej” Nie otwierać przed dniem: 4 lutego 2022 r.

Przetarg ofertowy

Źródło: https://debica.pl/miasto-poszukuje-inkasenta-2/