Maciej Małozięć – nominowany w V edycji Nagrody “Anody” w kategorii całokształt dokonań

MACIEJ MAŁOZIĘĆ – wiceprezes Okręgu Tarnów Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Od 16. roku życia niezwykle aktywnie angażuje się w działalność na rzecz środowiska weteranów AK w Dębicy. Wspiera kombatantów w codziennych obowiązkach, inicjuje spotkania dla dzieci i młodzieży oraz wydarzenia z udziałem byłych członków AK. Jest pomysłodawcą i twórcą Szlaku Partyzanckiego II Zgrupowania AK Obwodu Dębica. Popularyzuje wiedzę historyczną, organizując liczne wykłady, koncerty patriotyczne, konkursy wiedzy, sympozja, pokazy filmowe i konferencje.

Źródło: Muzeum Powstania Warszawskiego