Majówka Szkółkarska w Zasowie

Źródło: https://gminazyrakow.pl/2022/05/13/majowka-szkolkarska-w-zasowie/