Laureat z z Stobiernej w wojewódzkim etapie X Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci

reklama

Z wielka radością informujemy, że uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej w Stobiernej  - Wojtek Sypel z klasy III swoją pracą zdobył II miejsce w Wojewódzkich Eliminacjach tego Konkursu!

W dniu 23 czerwca 2020r. Wojtek otrzymał wspaniałe nagrody oraz dyplom laureata z rąk pana Władysława Bielawy i  pana Wiesława Lady.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przeprowadziła, w ramach działań prewencyjnych na rzecz zmniejszenia liczby wypadków przy pracy i rolniczych chorób zawodowych, dziesiątą, jubileuszową edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci Bezpiecznie na wsi, którego celem jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego.

Konkurs przebiegał pod patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Współorganizatorami przedsięwzięcia byli: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Tegoroczne hasło konkursowe: „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz” miało zwrócić szczególną uwagę najmłodszych mieszkańców obszarów wiejskich na sposoby zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym rolników związanym z obecnością zwierząt w gospodarstwie rolnym, zachęcić dzieci do zapoznania się z zasadami bezpiecznego zachowania w jego obrębie, a także przypomnieć „Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat”.

Z roku na rok Konkurs Kasy staje się coraz popularniejszy i bierze w nim udział coraz więcej dzieci. Do tegorocznej edycji przystąpiło 57 569 uczniów z 4 118 szkół podstawowych z terenów wiejskich. Wykonano o prawie 8000 prac więcej niż w ubiegłym roku.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/laureat-z-z-stobiernej-w-wojewodzkim-etapie-x-ogolnopolskiego-konkursu-plastycznego-dla-dzieci-1654.html