Latoszyn – Zdrój współpracuje z Wisłoką Dębica

Latoszyn – Zdrój nawiązał współpracę z Wisłoką Dębica. Umowę o partnerstwie podpisali prezesi Klubu Sportowego oraz uzdrowiska. Efektem tej kooperacji mają być ciekawe projekty realizowane dla mieszkańców powiatu i przede wszystkim – zachęcanie do spędzania wolnego czasu poprzez aktywność sportową.

Kształtowanie wartości rodzinnych poprzez wspólną organizację turniejów, wychowanie sportowe i patriotyczne oraz promowanie postaw obywatelskich/kulturowych, promocja oferty leczniczo-rekreacyjnej uzdrowiska, oraz rozwijanie sprawności fizycznej i predyspozycji psychicznych u dzieci i młodzieży. Wisłoka Dębica oraz Latoszyn – Zdrój mają w planach wiele wspólnych inicjatyw do zrealizowania.