Kwarantanna dla powracających

reklama

Od 15 marca po powrocie do Polski jesteś zobowiązany poddać się obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie. 

Kwarantannę odbywasz w swoim miejscu zamieszkania. Jeśli nie masz możliwości odbywania kwarantanny w domu, będziesz ją odbywać we wskazanym Ci przez służby ośrodku (informację uzyskasz podczas przekraczania granicy). 

Obowiązkowa kwarantanna nie obowiązuje: 

osób z obszarów przygranicznych, które mieszkają w Polsce, ale pracują na co dzień w kraju sąsiednim i które przekraczają granicę regularnie; 
zawodowych kierowców transportu towarowego i osobowego wykonujących swoje obowiązki. 

Jeśli jesteś ubezpieczony w NFZ, przysługują Ci świadczenia z tytułu choroby — wynagrodzenie za czas choroby wypłacane przez pracodawcę na podstawie art. 92 kodeksu pracy lub zasiłek chorobowy.

Aby uzyskać świadczenie z tytułu choroby, złóż oświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy. Pamiętaj, by je złożyć w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny.

Więcej informacji na www.pacjent.gov.pl

Źródło: http://pilzno.um.gov.pl/wydarzenia/kwarantanna-dla-powracajacych