Kursy autobusowe o najmniejszej frekwencji pasażerów

Po przeprowadzonej analizie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Dębica w I kwartale 2023 r. wraz z przewoźnikami świadczącymi usługi przewozu osób, wytypowane zostały kursy autobusowe z  najmniejszą lub zerową frekwencją pasażerów. Kursy o znikomym obłożeniu to następujące połączenia autobusowe:

 

10:00 Dębica Szpital – Pustków LERG;
10:45 Pustków LERG – Dębica Szpital;
18:55 Dębica Szpital – Pustków LERG;
19:30 Pustków LERG – Dębica Szpital;
06:20 Dębica – Braciejowa;
17:40 Braciejowa – Dębica;
18:30 Dębica – Braciejowa;
18:50 Braciejowa – Dębica;
17:00 Stobierna – Dębica;
19:15 Dębica – Stobierna;
19:45 Stobierna – Dębica;
Kursy do Nagawczyny po godz. 17:00 – zerowa frekwencja;
Sobota – kursy od godz. 15:00 do 23:00 Dębica – Pustków LERG, Pustków LERG – Dębica;

Niedziele i święta – wszystkie kursy

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/kursy-autobusowe-o-najmniejszej-frekwencji-pasazerow-3305.html