Kto posprząta drogi powiatowe w Dębicy

Miasto Dębica przejmie część zadań dotyczących bieżącego utrzymania dróg powiatowych na jego terenie. Wedle porozumienia zawartego z władzami powiatu, do miasta będzie należało zbierane nieczystości z pasa drogowego, koszenie traw w pasach zieleni a także opróżnianie koszy. Powiat Dębicki na ten cel przekaże miastu z własnego budżetu 67 tys. zł.

Radni przyjęli uchwałę dotyczącą powierzenia prowadzenia zadań z zakresu dróg publicznych miastu na ostatnim posiedzeniu sesji powiatu. Przeciwko głosował radny Władysław Bielawa, który jak twierdzi – ma wiele zastrzeżeń dotyczących porozumienia.