“Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” i “Moja Komenda” – warto skorzystać!

Poczucie bezpieczeństwa należy do jednej z podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma znaczny wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Priorytetem działań Policji jest wzmocnienie współpracy na rzecz bezpiecznego funkcjonowania w społeczeństwie. Idealnymi do tego narzędziami są “Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” i “Moja Komenda”. Jeśli zgłoszenie nie wymaga pilnej interwencji, to zachęcamy do korzystania z tych form kontaktu z Policją.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to narzędzie, które zapewnia mieszkańcom łatwiejszy kontakt z policją. Dzięki niemu obywatele mogą łatwo i anonimowo zgłosić sytuacje lub zagrożenia występujące w ich otoczeniu, które uważają za niebezpieczne. Obsługa mapy jest bardzo prosta. Wystarczy wejść na stronę KMZB, a po załadowaniu się strony wyświetli się mapa Polski z dokładną numeracją budynków. Następnie trzeba kliknąć plus w prawym dolnym rogu i wyświetlony zostanie katalog spraw, które można zgłaszać. Policjanci zachęcają, aby dodać krótki odpis, załączyć plik w postaci zdjęcia, które będzie dużym ułatwieniem dla mundurowych. Po wprowadzeniu zgłoszenia Policja ma obowiązek zweryfikować zgłoszenie i podjąć właściwe działania prewencyjne. Mapa jest dostępna na stronie internetowej Policji.

Kolejnym narzędziem jest aplikacja Moja Komenda. Została ona opracowana na urządzenia mobilne. To narzędzie zapewnia każdemu użytkownikowi szybki dostęp do informacji o adresach i numerach telefonów obiektów policyjnych oraz kontakt ze wszystkimi dzielnicowymi na terenie całego kraju. Wystarczy, że zostanie wprowadzona miejscowość, nazwa ulicy i numer posesji, a aplikacja wyszuka dzielnicowego, który dba o dany rejon. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa i aplikacja Moja Komenda to narzędzia, które mają służyć głównie poprawie bezpieczeństwa mieszkańców. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, jak i aplikacja Moja Komenda, nie służą do zgłaszania interwencji pilnych, które wymagają natychmiastowej obsługi. W takich przypadkach każdorazowo należy kontaktować się bezpośrednio z oficerem dyżurnym policji lub dzwonić na numer alarmowy 112.

Źródło: podkarpacka.policja.gov.pl