Kontakt do GSPZOZ w Żyrakowie

Z powodu braku prądu, kontakt telefoniczny z ośrodkiem zdrowia w Żyrakowie
w dniu 05.01.2023 r. możliwy jest pod numerem telefonu:
753 910 841

Źródło: https://gminazyrakow.pl/2023/01/05/kontakt-do-gspzoz-w-zyrakowie/