Konsultacje dot. podziału Osiedla nr 2 Gawrzyłowa-Mickiewicza oraz utworzenia Osiedla nr 2 Gawrzyłowa i Osiedla nr 11 Mickiewicza

Piątek, 15 Marzec 2019

Zarządzenie Burmistrza Miasta Dębicy

Obwieszczenie

Propozycja granic Osiedla nr 2 Gawrzyłowa

Propozycja granic Osiedla nr 11 Mickiewicza

Mapa Osiedli na terenie miasta Dębica

Archiwum newsów

Źródło: http://debica.pl/aktualnosci/2019/03/konsultacje-dot-podzialu-osiedla-nr-2-gawrzylowa-mickiewicza-oraz-utworzenia-osiedla-nr-2-gawrzylowa-i-osiedla-nr-11-mickiewicza