Konkurs Pocztów Sztandarowych im. kpt. Książka – Serwis informacyjny Miasta Dębica

08 kwietnia 2022

Ikonka głośnika

Loading…

Do udziału w rywalizacji w I Konkursie Pocztów Sztandarowych im. kpt. Edmunda Książka zgłosiło się 9 szkół z pięciu gmin powiatu dębickiego. W kategorii szkół ponadpodstawowych najlepiej zaprezentował się poczet sztandarowy z Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pustkowie-Osiedlu, a w kategorii szkół podstawowych zwyciężył poczet sztandarowy z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Dębickich Saperów w Dębicy.

Konkurs Pocztów Sztandarowych im. kpt. Książka

Konkurs Pocztów Sztandarowych im. kpt. Książka

Konkurs Pocztów Sztandarowych im. kpt. Książka

Konkurs Pocztów Sztandarowych im. kpt. Książka

Konkurs Pocztów Sztandarowych im. kpt. Książka

Konkurs Pocztów Sztandarowych im. kpt. Książka

Konkurs Pocztów Sztandarowych im. kpt. Książka

Konkurs Pocztów Sztandarowych im. kpt. Książka

Konkurs Pocztów Sztandarowych im. kpt. Książka

Konkurs Pocztów Sztandarowych im. kpt. Książka

Konkurs Pocztów Sztandarowych im. kpt. Książka

Konkurs Pocztów Sztandarowych im. kpt. Książka

Konkurs Pocztów Sztandarowych im. kpt. Książka

Konkurs Pocztów Sztandarowych im. kpt. Książka

Konkurs Pocztów Sztandarowych im. kpt. Książka

Konkurs Pocztów Sztandarowych im. kpt. Książka

Konkurs poza aspektem rywalizacji miał na celu edukację dzieci i młodzieży w zakresie znajomości zasad musztry pocztu sztandarowego podczas uroczystości szkolnych i patriotyczno-religijnych oraz miał uwrażliwić uczniów na szacunek względem sztandarów i symboli narodowych.

– Patronem konkursu jest kpt. Edmund Książek, weteran Armii Krajowej, który przez wiele lat troszczył się o sztandary Armii Krajowej. Ten konkurs to nasz wyraz pamięci dla Kapitana Książka. Jako organizatorzy zdajemy sobie sprawę, że konkurs nie należy do najłatwiejszych, ale wszyscy uczniowie którzy zgłosili się do konkursowej rywalizacji już są zwycięzcami – zaznaczał Maciej Małozięć, zastępca burmistrza Dębicy.

W skład Komisji Konkursowej oceniającej uczniów wzięli udział: Tomasz Czapla (Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej w Dębicy), dr Jacek Magdoń (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie), Sylwester Bieszczad (Straż Miejska w Dębicy), Ewa Książek (Córka kpt. Edmunda Książka), Andrzej Lis (Związek Strzelecki „Strzelec”) oraz kpr. Jan Rec (33. Batalion Lekkiej Piechoty OT w Dębicy).

Jury oceniało m.in. znajomość zasad musztry, estetykę wykonania rozkazów, ubiór lub umundurowanie członków pocztu sztandarowego, oryginalne ujęcie tematu oraz ciekawe przemyślenia podczas omówienia symboliki sztandaru i jego historii.

Za organizację konkursu dziękowały córki kpt. Edmunda Książka – Grażyna Kędzior i Ewa Książek. – Jesteśmy bardzo wzruszone, że nasz tata został tak uhonorowany. On był przez długie lata chorążym sztandaru i zawsze bardzo go szanował. Cieszymy się bardzo, że ci młodzi ludzie poprzez ten konkurs przekazywać będą swoim rówieśnikom tak ważne wartości jak patriotyzm i wiara – podkreślała Grażyna Kędzior.

W kategorii szkół ponadpodstawowych pierwsze miejsce zajęła grupa sztandarowa z Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pustkowie-Osiedlu. Drugie miejsce zajął Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jana Pawła II w Brzostku, a trzecie Zespół Szkół Nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Dębicy.

W kategorii szkół podstawowych najlepiej zaprezentowała się grupa z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Dębickich Saperów w Dębicy. Drugie miejsce wywalczyli uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrkowie. Trzecie miejsce zajęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Mroczki w Górze Motycznej.

Po zakończeniu rywalizacji uczestnicy otrzymali upominki ufundowane przez organizatorów, a nagrodą główną będzie wyjazd i zwiedzanie Muzeum Martyrologii Wsi Polskiej w Michniowie oraz miejsca pamięci narodowej na Wykusie w Górach Świętokrzyskich.

Wydarzenie zorganizował Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Środowisko 5. Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej w Dębicy przy współpracy z: Miastem Dębica, Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie oraz Związkiem Strzeleckim „Strzelec” Józefa Piłsudskiego JS 2017 w Dębicy, a także Miejskim Ośrodkiem Kultury i Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Dębicy. Mecenasem przedsięwzięcia i sponsorem głównej nagrody jest Stefan Bieszczad, radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Edmund Książek urodził się w 1926 r. W okresie niemieckiej okupacji należał do Armii Krajowej. Był aktywnym członkiem środowiska kombatanckiego w Dębicy, a zarazem opiekunem sztandarów, sztandarowym i dowódcą pocztów podczas wielu uroczystości patriotyczno-religijnych w Dębicy i regionie. Zmarł 8 listopada 2021 r. w wieku 95 lat.

Źródło: https://debica.pl/konkurs-pocztow-sztandarowych-im-kpt-ksiazka/