Konkurs na hasło promujące powiat

reklama
starostwo powiatowe budynekKonkurs potrwa do 15 stycznia 2016 roku. Ma wyłonić najciekawsze hasło promujące nasz region. Każdy uczestnik może przedstawić maksymalnie trzy propozycje, zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 500 złotych. Starosta Powiatu Dębickiego serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do zgłaszania swoich pomysłów.

Hasło promujące Powiat Dębicki powinno składać się maksymalnie z siedmiu słów i posiadać formę skrótu myślowego, odnoszącego się do cech i wartości regionu. Jednocześnie ma stanowić o oryginalności i odrębności Powiatu Dębickiego w sensie wyróżnienia go w sposób pozytywny spośród podobnych jednostek administracyjnych. Hasło należy wpisać drukowanymi literami w Formularzu Zgłoszenia, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.

Formularz Zgłoszeniowy wraz z Oświadczeniem (Załącznik nr 2 Regulaminu) należy składać w Starostwie Powiatowym w Dębicy (w pokoju nr 020) lub przesyłać pocztą na adres:  Starostwo Powiatowe w Dębicy, ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica. Zgłoszenia będą przyjmowane od 1 grudnia br. do 15 stycznia 2016  r. do godziny 15.00 (uwaga: liczy się data wpływu prac konkursowych do urzędu). Propozycje haseł powinny się znajdować w zamkniętej kopercie z napisem „KONKURS – HASŁO PROMUJĄCE POWIAT DĘBICKI” z adnotacją „NIE OTWIERAĆ”.

W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komisji Konkursowej i ich najbliższa rodzina oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Dębicy.

ZOBACZ REGULAMIN KONKURSU

źródło: Powiat Dębica