Kondolencje

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Krzysztofa Moskala
Byłego Wójta Gminy Żyraków, członka OSP Żyraków, działacza społecznego i przyjaciela Gminy Dębica
Z głębokim
Rodzinie i Bliskim przekazujemy słowa wsparcia.
Łączymy się w braterskiej modlitwie z wszystkimi,
którzy przeżywają czas próby i rozłąki z najbliższą osobą.
Jest to wielka strata, która jeszcze długo
będzie napełniać smutkiem nasze serca.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/kondolencjekrzysztofmoskal-3316.html