Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Dębicy przypomina o obowiązku sprawdzenia stanu technicznego budynków, w tym przewodów kominowych oraz usuwania zalegającego na dachach śniegu i lodu.

W związku z rozpoczęciem sezonu jesienno-zimowego i występowaniem zagrożeń związanych z użytkowaniem instalacji grzewczych PINB przypomina o konieczności sprawdzenia stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, a także usuwania śniegu i lodu zalegającego na dachach budynków.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/komunikat-powiatowego-inspektora-nadzoru-budowlanego-3762.html