Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego – Serwis informacyjny Miasta Dębica

21 listopada 2023

Ikonka głośnikaPrzeczytaj

Loading…

W związku z rozpoczęciem sezonu jesienno-zimowego i występowaniem zagrożeń związanych z użytkowaniem instalacji grzewczych Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina właścicielom budynków
o konieczności sprawdzenia stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, a także usuwania śniegu i lodu zalegającego na dachach budynków.

W przypadku, gdy okaże się, że właściciel lub zarządca budynku nie dopełnił obowiązku przeglądu przewodów kominowych – może zostać ukarany mandatem w wysokości do 500 zł.

Zgodnie z przepisami kontrole stanu technicznego przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych przeprowadzają osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

Kontrole stanu technicznego kominów przemysłowych, kominów wolnostojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych przeprowadzają osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

Kontrole stanu technicznego instalacji gazowych przeprowadzają osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Kontrolę mogą przeprowadzić także osoby, które posiadają kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych.

Komunikat PNIB w Dębicy

Źródło: https://debica.pl/komunikat-powiatowego-inspektora-nadzoru-budowlanego/