Kolejny krok Dębicy we współpracy międzynarodowej – Serwis informacyjny Miasta Dębica

Radni Miejscy dali zielone światło dla współpracy z ukraińskim miastem Niżyn oraz chorwackim Biograd na Moru. Na ostatniej sesji podjęte zostały uchwały w sprawie zawarcia porozumień polegających na inicjowaniu i utrzymaniu wzajemnych kontaktów międzynarodowych.

Włodarze obu miast byli już w Dębicy i podpisali listy intencyjne o współpracy z Dębicą. Dokumenty stanowiły pierwszy krok do zawarcia umowy partnerskiej między miastami. Wówczas samorządy z Chorwacji i Ukrainy zadeklarowały współpracę m.in. w sferze gospodarczej, kulturalnej, sportowej, turystycznej, społecznej i edukacyjnej.

Uchwały podjęte przez Radę Miejską na ostatniej sesji otwierają drogę do podpisania oficjalnej umowy partnerskiej w zakresie m.in.: wspierania spotkań dzieci i młodzieży, przedstawicieli organizacji społecznych, grup zawodowych, zespołów twórczych i innych osób reprezentujących dany region oraz wymiany informacji ogólnych w szczególności dotyczących działalności władz lokalnych w zakresie: oświaty, kultury, promocji, sportu, pomocy społecznej, doświadczeń w rozwiązywaniu problemów mieszkańców i gospodarczego rozwoju regionu.

Źródło: https://debica.pl/kolejny-krok-debicy-we-wspolpracy-miedzynarodowej/