Kolejne pieniądze dla miasta Dębica

Ja i Ekoludek

W ramach konkursu zorganizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadania związane z rozwojem infrastruktury służącej edukacji ekologicznej projekt „Ja i Ekoludek” otrzymał dofinansowanie w kwocie 47 228,50 zł.

1

„Ja i Ekoludek” to zadanie w ramach edukacji ekologicznej, które będzie realizowane w Szkole Podstawowej nr 2 w Dębicy. Zakres przedsięwzięcia będzie obejmował doposażenie pracowni edukacji ekologicznej między innymi:

tablicy interaktywnej z projektorem, laptop,

zestawy do badania wody, gleby i powietrza, filmy edukacyjne, lupy, mikroskopy, kompasy, lornetki, sprzęt młodych ekologów, tablica magnetyczna, stanowiska do prowadzenia zajęć plastycznych, stanowiska do prowadzenia doświadczeń,

krzesła i stoliki, meble do przechowywania zakupionego sprzętu.

Idea realizacji projektu zrodziła się w oparciu o rzeczywiste, zdefiniowane problemy, coraz częściej występujące w naszym społeczeństwie. Należą do nich przede wszystkim brak elementarnej wiedzy na temat ochrony środowiska, gospodarki odpadami, otaczającej nas przyrody, a także zdrowego trybu życia. Dlatego projekt obejmuje cztery obszary tematyczne – niezwykle istotne w procesie edukacji szkolnej tj. socjalizacja, ochrona środowiska, sport i kultura. Zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli szkół podstawowych oraz zaproszonych gości: leśniczy z Nadleśnictwa Dębica, pracownik Wodociągów Dębickich, pracownik Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Paszczynie, weterynarz i trener psów. Dzieci będą się uczyły, jak przyjaźnie obcować z przyrodą, by nie niszczyć jej zasobów i piękna oraz jak ją chronić. Uczniowie zaszczepieni tematyką ekologiczną, w dalszym procesie edukacyjnym mogą być prekursorami „inicjatyw ekologicznych” i akcji zamierzających do poprawy stanu środowiska w szkole podstawowej, gimnazjum czy w szkole średniej.

źródło: UM Dębica