Kochanówka ma Sołtysa

Do tej pory sołectwo Kochanówka nie miała sołtysa. Wynika to z faktu, że odeszła od nas śp. Teresa Pawluś.. Zarządzeniem nr 120/WO/2022 Wójta Gminy Dębica z dnia 10 października 2022 r.  postanowiono przeprowadzić wybory uzupełniające. W terminie przeznaczonym na zgłaszanie kandydatów tj. do 27 października 2022r. zgłoszono i zarejestrowano 1 kandydata  na Sołtysa – tj. Pana Zenona Kruch zam. w Kochanówce. W związku z tym postanowiono nie przeprowadzać wyborów uzupełniających, a tym samym nowym Sołtysem Sołectwa Kochanówka zostaje Pan Zenon Kruch.

Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz lokalnej społeczności.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/kochanowka-ma-soltysa-2944.html