Kampania „Ciąża bez alkoholu”

reklama

Poniedziałek, 09 Wrzesień 2019

Już od 20 lat corocznie obchodzony jest Światowy Dzień FAS przypadający na 9 września. Jest to święto, które ma na celu uświadomienie przyszłym matkom skutków picia alkoholu w czasie ciąży, jego wpływu na rozwój płodu, a w przyszłości – na możliwy, nieprawidłowy rozwój dziecka. Dzień ten ma również na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na występowanie problemu w skali światowej. Zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w bieżącym roku Gmina Miasta Dębica postanowiła włączyć się do ogólnopolskiej kampanii „Ciąża bez alkoholu”, rozpoczynając ją właśnie w Światowym Dniu FAS.

Kampanii przyświecają następujące cele:

> rozpowszechnienie wiedzy oraz edukacja dotycząca szkodliwego wpływu alkoholu na prawidłowy rozwój dziecka w życiu płodowym zwiększenie wiedzy na temat szkód wynikających z picia alkoholu przez kobiety w czasie ciąży;

>  zwiększenie wiedzy na temat zachowań prozdrowotnych w czasie ciąży;

> wzrost świadomości społecznej, a w szczególności kobiet w wieku rozrodczym na temat warunków prawidłowego rozwoju płodu;

>  zwiększenie liczby kobiet, które deklarują zachowanie abstynencji w czasie ciąży;

> zwiększenie liczby osób, które gotowe są do podejmowania interwencji w sytuacji gdy widzą kobietę w ciąży pijącą alkohol;

>  zbudowanie społeczności osób, którym zależy na problemie;

>  ukazanie problemu dzieci z FASD;

            W tym miejscu warto zwrócić uwagę, że Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) jest nieuleczalnym, niegenetycznym zespołem chorobowym mogącym wystąpić u dzieci, których matki piły alkohol w czasie ciąży.

FASD charakteryzują: uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, zaburzenia neurologiczne, opóźnienie rozwoju fizycznego i psychicznego, zaburzenia zachowania, niedorozwój umysłowy, nadpobudliwość psychoruchowa czy też wady rozwojowe (m. in.: serca i stawów).

            Skutkiem tych nieprawidłowości mogą być u dziecka różnorakie trudności, w tym związane  z: uczeniem się, koncentracją uwagi, pamięcią i zdolnością do rozwiązywania problemów, koordynacją ruchową, zaburzeniami mowy, relacjami z ludźmi, przestrzeganiem norm społecznych.

Deficyty związane ze Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) mają wpływ na rozwój intelektualny oraz społeczny dziecka także w okresie dorastania i po osiągnięciu dorosłości.

        Do działań edukacyjnych ukazujących zakres szkód związanych z piciem alkoholu przez kobietę w okresie ciąży i karmienia piersią,  Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dębicy – jako koordynator kampanii – postanowiła włączyć wszystkie dębickie szkoły ponadpodstawowe przekazując szczególnie dla ich uczennic stosowne ulotki profilaktyczne. Ulotki pojawią się także w placówkach opieki zdrowotnej, aptekach na terenie miasta wraz z plakatami towarzyszącymi prowadzonej kampanii.

            W społeczność osób promujących ciążę bez alkoholu może włączyć się każdy, nie tylko kobiety w ciąży, ale również członkowie rodzin, przyjaciele oraz znajomi poprzez zamieszczenie na swoich portalach oznaczenia #ciazabezalkoholu.

Link do pobrania

Plakat

Ulotka

 

Archiwum newsów

Źródło: http://debica.pl/aktualnosci/2019/09/kampania-ciaza-bez-alkoholu